اخبار


المپیاد دانش‌آموزی با هدف ایجاد روحیه نوآوری در دانش‌آموزان برگزار می شود

مدیر المپیاد دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران، گفت: المپیاد دانش‌ آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برای ایجاد روحیه نوآوری در دانش‌آموزان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، دکتر پیمان کیهان ور، مدیر المپیاد دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی گفت: از یک و نیم سال قبل پیشنهاد برگزاری المپیاد دانش آموزی به ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی ارائه شد که ستاد نیز در همین راستا بیش از 300 نفر ساعت جلسه با حضور تمامی ذینفعان این زمینه به خصوص آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسات، از نهادهای متعددی مثل معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش، مرکز ملی استعدادهای درخشان و باشگاه دانش‌پژوهان، مسئولان سازمان سنجش، نمایندگان مدارس خارج از کشور و دانشگاه شهید رجایی شرکت کردند.

 به گفته کیهان ور، با توجه به اینکه در ترکیب کمیته راهبردی کسانی بودند که قبلا در المپیادها شرکت داشتند ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی با استفاده از تجربیات این افراد توانست برای اولین بار این المپیاد را که یک المپیاد بین‌رشته‌ای محسوب می‌شود راه اندازی و تجربه‌ای موفق و پربار کسب کند.  وی تصریح کرد: تاکید ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی در برگزاری این المپیاد این بود که سوالات بیشتر بر مبنای کتاب های درسی دانش آموزان و از مفاد تعیین شده در آموزش و پرورش باشد. تنها یک کتابچه کوچک طراحی شد که 30 درصد سوالات از این کتاب استخراج شده است.

 مدیر کمیته علمی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی با بیان اینکه بیشتر سوالات طراحی‌شده در این المپیاد دانش‌آموزی "نگرشی" است، گفت: سوالات طراحی شده بیشتر نگرشی است تا دانشی؛ به همین دلیل المپیاد دانش آموزی ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی شرایط تبدیل شدن به المپیادهای مرسوم در کشور را احراز کرد.

وی افزود: تمامی مراحل برگزاری المپیاد از شروع ثبت نام تا اختتامیه آن از طریق سیستم المپیادهای هفت‌گانه مورد تایید کشور انجام می شود.

 

 

Scroll to Top