اخبار


آغاز فعالیت در فضای مجازی

طی جلسه شورای راهبردی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مورخ یکم اسفند 95 تعیین گردید تا با حضور فعال در فضای مجازی ثبت به اطلاع رسانی این رویداد بزرگ علمی اقدامات فوری صورت پذیرد.

لذا متعاقبا کانال رسمی تلگرامی به آدرس telegram.me/stemcell2017و همچنین صفحه رسمی اینستاگرام جشنواره به آدرس @stemcell2017 طراحی و ساخته شد و در مدت زمان کوتاهی بیش از دو هزار عضو جذب نموده، که نشان از اهمیت این رویداد علمی در بین جامعه هدف سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی است.

Scroll to Top