اخبار


برنامه های بخش دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی نهایی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری­ های سلول های بنیادی، کمیته دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و  پزشکی بازساختی روز چهارشنبه تاریخ 96/04/07 با حضور دکتر محسنی مسئول بخش دانش آموزی ستاد، نیکویی مسئول دبیرخانه دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و سایر اعضا ی کمیته در محل دبیرخانه دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی واقع در پژوهش سرای ملاصدرای کرج تشکیل جلسه داد.
 در این جلسه جزئیات برنامه های دانش آموزی دومین جشنواره ملی بررسی شد و به تصویب نهایی اعضا رسید.
در ادامه نشست اعضای حاضر موضوعاتی از جمله کارگاه های دانش آموزی، اطلاع رسانی به صاحبان آثار جشنواره، طراحی تندیس، عروسک و لگوی دانش آموزی، محتوای بروشور دانش آموزی، داوری نهایی آثار رسیده و مراسم افتتاحیه و اختتامیه دانش آموزی را به مذاکره گذاشتند و مقرر شد جمع بندی مذاکرات در جلسه شورای اجرایی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی روز پنج شنبه تاریخ 8 تیرماه جهت تصویب ارائه گردد.

 


Scroll to Top