اخبار


بر گزاری 19 کارگاه تخصصی در حاشیه دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

بر گزاری 19 کارگاه تخصصی در حاشیه دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی یکی از بخش های مفید و کارآمد آموزشی در حاشیه " دومین جشنواره ملی وکنگره بین المللی سلول های بنیادی وپزشکی بازساختی" کارگاه های آموزشی علمی است که همراستا با اولویت های آموزشی ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی و بر اساس مطالعه و نیاز های علمی محققان و پژوهشگران طراحی شده است. تاکنون برنامه ی 19 کارگاه آموزشی نهایی شده و در انتخاب کارگاه ها سعی شده است که مفاهیم کاربردی و مرز دانش علمی گزینش شوند تا پژوهشگران و محققان بتوانند نیازهای علمی و مهارت های آموزشی امروزی خود را از این طریق مرتفع سازند.

از نکات قابل توجه، برگزاری تعدادی از کارگاه ها توسط متخصصین و مدعیون ایرانی مقیم خارج از کشور است که پیرامون مسائل علمی از جمله ویرایش ژنوم و انتقال ژن تشکیل خواهد شد. عناوین کارگاه ها متنوع بوده و طیف وسیعی از مباحث از سطح مقدماتی و پیشرفته را شامل می شود.

ضمنا با مساعدت مالی و معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همراهی مجریان محترم کارگاه ها، هزینه های ثبت نامی کارگاه ها به گونه ای تعیین شده که بار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود. لازم به ذکر است که کارگاه ها یک هفته قبل از برگزاری جشنواره و در بازه زمانی 17 تا 21 تیرماه برگزار خواهند شد.

 

Scroll to Top