اخبار


اعلام تکمیل ظرفیت کارگاه ها بعد از 16 خرداد 96

طبق هماهنگی صورت گرفته در بخش کارگاه ها تکمیل ظرفیت کارگاه ها جهت بسته شدن ثبت نام و یا اعمال ظرفیت مازاد جهت کارگاه هایی که تکمیل گردیده اند در تاریخ 16 خرداد 96 اعلام می گردد.

Scroll to Top