اخبار


تمدید مهلت ثبت نام زود هنگام تا تاریخ 15 خرداد ماه 1396

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی مهلت ثبت نام زودهنگام در دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تا 15 خرداد ماه سال جاری تمدید شد.

هدف از تمدید اين فرصت ، مشارکت حداکثری محققین و متخصصین این حوزه در این رویداد کشوری می باشد.

لازم به ذکر است هزینه ثبت نام اعضای فعال کارگروه های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی رایگان می باشد.  

لازم به ذکر است هزینه ثبت نام تا 15 خرداد ماه با استفاده از مزایا و تخفیفات ثبت نام زودهنگام 400.000 ریال می باشد که طبعاً این هزینه بعد از این تاریخ بدون در نظر گرفتن تخفیفات ثبت نام زودهنگام به 1.200.00 ريال افزایش پیدا خواهد کرد. 

لذا از متقاضیان محترم تقاضا می شود فقط تا پایان روز 15 خرداد ماه سال جاری با مراجعه به سایت جشنواره (http://stemcell2017.com ) فرآیند ثبت نام خود را تکمیل نمایند تا از مزایا و تخفیفات ثبت نام زودهنگام بهره مند شوند.

Scroll to Top