اخبار


استارتاپ بین‌المللی در دومین جشنواره علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار خواهد شد

مدیر رویداد استارتاپ های دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی:
استارتاپ بین المللی در دومین جشنواره علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، مدیر رویداد استارتاپ‌های دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: استارتاپ‌ها که تبدیل به مفاهیم مهمی در حیطه کارآفرینی شده‌اند درواقع فرآیندهای نوپا و چابک‌تر از شرکت‌های مرسوم  هستند و به جای برنامه‌های اقتصادی، مدل کسب و کار جدید ایجاد می‌کنند. دکتر پیمان کیهان‌ور افزود: معمولا استارتاپ‌ها از یک ایده بسیار مهم شروع می‌شوند و افراد با تخصص‌های مورد نیاز دور هم جمع شده و طی 6 ماه به محصول اولیه یا مدل محصول اولیه می‌رسند.
وی تصریح کرد: همچنین استارتاپ ویکندی در زمان برگزاری دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود و با توجه به اینکه مربیان (منتورهای) قابل قبولی در این زمینه داریم، سعی می‌کنیم استارتاپ‌ها را با سرمایه‌گذاران جسور ارتباط دهیم.

Scroll to Top