اخبار


برگزیدگان نهایی جایزه ملی 1395-1396 در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی معرفی می‌شوند

مدیر جایزه ملی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: برگزیدگان نهایی که در حوزه ایده برتر 3 نفر و در هر کدام از حوزه‌های مقاله برتر، پایان‌نامه برتر و اختراع برتر یک نفر خواهند بود، انتخاب و در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی خواهند شد و با اهدای جوایز نفیس، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دکتر صمد محمدنژاد داریانی مدیر جایزه ملی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: در طی جلساتی که در دبیرخانه دومین جایزه ملی سلول¬های بنیادی و پزشکی بازساختی بین اعضای کمیته تشکیل شد، فرآیند داوری در کلیه حوزه¬ها ترسیم گردید.
وی افزود: در این جلسات، اهتمام اعضای کمیته معطوف به عادلانه¬تر کردن فرآیند داوری بوده است. در این راستا، مقرر شده است که قبل از شروع امتیازدهی داوران، مفاهیم هر یک از بندهای ذکر شده در کاربرگ¬های داوری برای اعضای کمیته داوری تشریح شود تا نحوه امتیازدهی تا حد امکان همگون¬تر شود.
به گفته محمدنژاد، امتیازات داده شده توسط داوران توسط یک متخصص آمار بررسی خواهد شد تا بر اساس ضوابط آماری، آثار تصادفی احتمالی در فرآیند امتیازدهی شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: داوری¬ها در دو مرحله انجام خواهند گرفت. در مرحله نخست آن که در فروردین¬ 96 برگزار خواهد شد، هر کدام از موارد توسط سه داور ارزیابی خواهد شد و بر اساس برآیند امتیازات، منتخبین مرحله نخست شناسایی خواهند شد.
مدیر جایزه ملی ادامه داد: مرحله دوم داوری نیز در 23 تیرماه در محل جشنواره به شکل حضوری برگزار خواهد شد و در مراسم اختتامیه جشنواره، از برگزیدگان هرکدام از بخش¬ها تقدیر به عمل خواهد آمد.

Scroll to Top