راهنمای ارسال پوستر

 

پژوهشگران گرامی که مطابق با اطلاع رسانی قبلی، خلاصه مقالاتشان  به صورت پوستر پذیرفته شده است:

پوستر باید به زبان انگلیسی و در فرمت تعیین شده که  به پیوست رسیده است، تهیه شود.

مهلت ارسال پوستر تا تاریخ 26 خرداد ماه تعیین شده است.

لطفا تا تاریخ مذکور فایل پوستر خود را به  آدرس ایمیل info@stemcell2017.com  و با موضوع ایمیل "فایل پوستردومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي" ارسال بفرمایید.

با احترام و سپاس

کمیته علمی "دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي"

دریافت فایل فرمت پوستر

 

 

Scroll to Top