چالش های بخش فن بازار

 چالش نوآوری«توسعه روش‌های هدفمندسازی سلول‌ها»


۱۰ و ۵ میلیون تومان جایزه نقدی
۳۰ تا ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات آزمایشگاهی و تسهیلات حمایتی تجاری‌سازی و تولید صنعتی


 
 


چالش نوآوری «ساخت کیت‌های تشخیصی تعیین HLA»


۱۰و ۵ میلیون تومان جایزه نقدی
۱۰میلیون تومان تسهیلات آزمایشگاهی و تسهیلات حمایتی تجاری سازی و تولید صنعتی

 

 
 


چالش نوآوری «ساخت کیسه آفرزیس برای جداسازی سلول‌ها»


۱۰و ۵ میلیون تومان جایزه نقدی
۱۰میلیون تومان تسهیلات آزمایشگاهی و تسهیلات حمایتی تجاری سازی و تولید صنعتی


 
 

 

 

برگزار کنندگان همایش

Scroll to Top