مدیر

دکتر پيمان کيهان ور 

تخصص:   
پزشک، متخصص نانوفناوري پزشکي (گرایش پزشکی بازساختی)،  فلوشیپ فناوری و تحقیقات، MBA  سلامت 

حيطه فعاليت: 
توسعه آموزش های نوین
نانوفناوري پزشکي، سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي 
علوم و فناوري هاي همگرا NBICS 
خلاقيت، نوآوري، کسب و کارهای نو، کارآفريني و برندينگ 
 ترجمان دانش و فناوري و توسعه شرکت هاي دانش بنيان 
 
سمت: 
رئیس کمیته علمی والمپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
قائم مقام و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز
معاون فناوری و تجاری سازی دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
سرپرست دفتر فکت (کمیته تحقیقات دانشجویی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی 


 drkeyhanvar@gmail.com
021-83532368

Scroll to Top