تالار پوستر

در این بخش پوستر های برگزیده ی  آموزشی به نمایش گذاشته می شوند. همچنین مقالاتی که به تشخیص هیئت داوران امتیاز لازم برای سخنرانی را کسب نکرده اند، به صورت پوستر ارائه می شوند.

برگزار کنندگان همایش

Scroll to Top