نمایشگاه آثار برگزیده

در این بخش آثار برگزیده ی دانش آموزان شامل طرح و ایده، داستان های علمی- تخیلی، نقاشی ، گرافیک، فیلم و انیمیشن در معرض دید شرکت کنندگان در دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم وفناوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی  قرار می گیرد.
آثار دانش آموزان در دو مرحله به شرح زیر مورد داوری قرار می گیرند:
الف: در مرحله اول از نظر ساختاری و رعایت نکات مندرج در اطلاعیه ها ارزیابی می شوند.

ب: آثار منتخب در این مرحله در کارگاه کشوری که با نظارت ستاد توسعه علوم وفناوری سلول های بنیادی و توسط دبیرخانه ی کشوری دانش آموزی علوم وفناوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی، هفته اول اردیبهشت 1396 در شهرستان کرج برگزار می شود، با حضور صاحبان اثر و کمیته داوران ارزیابی نهایی خواهند شد.

Scroll to Top