معرفی

علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی طی سال های اخیر رشد چشم گیری در دنیا یافته است و شواهد مطالعات آینده پژوهی نشان می دهد در 10 تا 20 سال آینده این حیطه از دانش جایگاه ویژه ای در طب پیدا خواهد کرد و ارزش اقتصادی آن روز به روز افزایش می یابد. از این رو کشورها بسیاری از منابع و سرمایه ی خود را به این مهم اختصاص داده اند. جمهوری اسلامی ایران طی 10 سال گذشته تجربه مطلوبی در این زمینه داشته و توانسته است در سطح مرزهای دانش حرکت و به دانش پایه این حوزه دست پیدا کند.  در این رابطه دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی  و پزشکی باز ساختی از تاریخ 24-22 تیر 1396 از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تهران برگزار می شود. از آنجا که شاخه ی دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی در این جشنواره برنامه های متنوع و جذابی تدارک دیده، استفاده از ظرفیت ممتاز دانش آموزان برای ترویج و بومی سازی این دانش در جامعه،  فرصت ارزشمندی به شمار می آید. لذا به منظور آشنایی دانش آموزان با علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و همچنین ارائه و حمایت از ایده های خلاقانه و پروژه های دانش آموزی در زمینه سلول های بنیادی در جشنواره مذکور، کارگاه کشوری دانش آموزی برای بررسی و انتخاب آثار برتر از طرف دبیرخانه کشوری سلول های بنیادی در حوزه دانش آموزی و با همکاری و حمایت استانداری و اداره کل آموزش وپرورش استان البرز به شرح ذیل برگزار می گردد.

Scroll to Top