معرفی ستاد

 توسعه دانش و فناوری و منابع انسانی حوزه سلول های بنیادی

سرفصلهای اصلی فعالیت در موضوع ستاد

۱- ايجاد و توسعه مراكز تحقيقات، فناوري، توليد و خدمات علوم سلول هاي بنيادي در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي واجد شرايط با توجه به نياز كشور 

۲- ايجاد سامانه اطلاعات و شبكه تحقيقات و فناوري و اطلاع رساني در مواد، تجهيزات، نيروي انساني، خدمات و منابع علمي 

۳- تقويت و حمايت از دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي مرتبط در تأمين تجهيزات و مواد مصرفي و فضاي فيزيكي 

۴- ايجاد مراكز توليد و تكثير و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي مورد نياز 

۵- ايجاد بانك اطلاعات داوطلبان اهداي سلول هاي بنيادي 

۶- ايجاد بانك هاي سلولي و بافتي مورد نياز در استان ها و شبكه سازي بين آن ها 

۷- ايجاد شبكه ي آزمايشگاهي سلول هاي بنيادي و ارتباط با ساير شبكه هاي آزمايشگاهي به منظور هم افزايي امكانات كشور 

۸- ارزيابي و رتبه بندي مراكز، مؤسسات، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها براساس نظام اعتبارسنجي ملي و بين المللي در حوزه سند 

۹- ايجاد مراكز نگهداري، آزمايشگاهي و جراحي حيوانات كوچك و بزرگ در مراكز تحقيقاتي مرتبط به منظور انجام مطالعات پيش باليني 

۱۰- افزايش و توسعه مراكز پژوهشي – درماني در تراز كشورهاي پيشرفته 

۱۱- ايجاد انواع مراكز سلول درماني استاندارد در ترازهاي بين المللي 

۱۲- انتشار چاپي و الكترونيكي خبرنامه ها، مجلات و نشريات علمي – تخصصي و كتب در عرصه داخلي و بين المللي 

۱۳- به كارگيري رسانه هاي عمومي و ظرفيت اطلاع رساني مدارس و دانشگاه ها به منظور ترويج استفاده صحيح از دستاوردهاي حوزه سلول هاي بنيادي 

۱۴- حمايت از برگزاري همايش ها و كارگاه ها و نشست هاي علمي و ترويجي 

۱۵- عضويت و مشاركت فعال در مجامع علمي مرتبط بين المللي 

۱۶- توسعه همكاري هاي مشترك با كشورهاي هدف به منظور انتقال فناوري و صادرات محصولات و خدمات آن 

۱۷- بسترسازي براي مؤسسات پژوهشي داخلي براي همكاري هاي بين المللي در موضوعات پژوهشي، انتقال فناوري، تجاري سازي و درماني 

۱۸- تدوين مقررات سلول درماني و دستورالعمل هاي لازم و پيگيري تصويب آن 

۱۹- تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي مورد نياز براي مراكز و مؤسسات آموزشي، پژوهشي و درماني در حوزه سلول هاي بنيادي 

۲۰- تدوين استانداردهاي لازم براي فعاليت هاي تحقيقاتي، درماني، توليدي و زيرساخت هاي لازم به ويژه در زمينه بانك ها و فرآورده هاي سلول، بافت و ارگان و تصويب آنها در مراجع ذيربط 

۲۱- ايجاد رشته ها و گرايش هاي مورد نياز در مقاطع تحصيلات تكميلي 

۲۲- اعزام متخصصان و كارشناسان به مراكز علمي – درماني داخل و خارج براي يادگيري فناوري و مهارت هاي مورد نياز و دعوت از تخصصين برجسته خارج از كشور به منظور آموزش و انتقال دانش 

۲۳- تدوين فهرست موضوعات اولويت دار و طراحي و شناسايي ساز و كارهاي نحوه حمايت از آنها 

۲۴- اعطاي پژوهانه تحقيقاتي به پژوهشگران و فناوران در موضوعات مورد نياز كشور با اولويت استعدادهاي برتر 

۲۵- حمايت از انتشار نتايج تحقيقات انجام شده در مجلات و ارائه در كنفرانس هاي بين المللي 

۲۶- تشويق محققين و مراكز به فعاليت در مرزهاي دانش و فناوري در اين حوزه 

۲۷- تشويق بخش غيردولتي براي سرمايه گذاري در زمينه سلول هاي بنيادي جهت تحقيق، توليد، صادرات محصولات و ارائه خدمات 

۲۸- جلب مشاركت مردمي، خيرين و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به حمايت هاي مادي و معنوي از فعاليت هاي علمي و تجاري در اين حوزه 

۲۹- حمايت از توليد تجهيزات و مواد پرمصرف توسط مؤسسات و شركت هاي دانش بنيان داخلي 

۳۰- حمايت از ارائه خدمات درماني مبتني بر علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي 

۳۱- پوشش بيمه اي كليه خدمات سلول درماني داراي توجيه اقتصادي، اجتماعي و مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

۳۲- تدوين تعرفه هاي واقعي و عادلانه خدمات پژوهشي، تشخيصي و درماني در حوزه سلول هاي بنيادي

۳۳- حمايت از بازاريابي توليدات و خدمات شركت هاي دانش بنيان در اين حوزه 

۳۴- حمايت از نظريه پردازي و تحقيق در حوزه علوم پايه مرتبط با علوم سلول هاي بنيادي با نگرش كاربردي براي كشف افق هاي جديد علمي و خلق علوم ميان رشته اي جديد 

۳۵- افزايش توليد علم ديني در زمينه احكام و اخلاق مرتبط با سلول هاي بنيادي از طريق اموري مانند ايجاد مراكز پژوهشي و راه اندازي رشته هاي علمي مناسب در مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي 

۳۶- تعامل انديشمندان علوم ديني و متخصصان سلول هاي بنيادي به منظور تطابق فعاليت هاي علمي اين حوزه با فلسفه و احكام اسلامي

 

 

 

 

 

Scroll to Top