مدیر رویداد استارتاپها

دکتر پيمان کيهان ور 

تخصص:   
پزشک، متخصص نانوفناوري پزشکي (گرایش پزشکی بازساختی)،  فلوشیپ فناوری و تحقیقات، MBA  سلامت 

حيطه فعاليت: 
توسعه آموزش های نوین
نانوفناوري پزشکي، سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي 
علوم و فناوري هاي همگرا NBICS 
خلاقيت، نوآوري، کسب و کارهای نو، کارآفريني و برندينگ 
ترجمان دانش و فناوري و توسعه شرکت هاي دانش بنيان 
 
سمت: 
مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی 
هیات علمی دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
قائم مقام و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز
معاون فناوری و تجاری سازی دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
سرپرست دفتر فکت (کمیته تحقیقات دانشجویی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
دبیر کمیته نوآوری، فناوری و تجاری سازی انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران
دبیر کمیته نوآوری و فناوری انجمن علمی مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی ایران
مسؤول راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان(منشأ)، اولین شتابدهنده استارت آپ های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دبیر رویداد StemUp 2017 تبریز، اولین رویداد استارت آپ ویکندی خاورمیانه در حیطه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی


 drkeyhanvar@gmail.com
(021)83532368-73
 

 

Scroll to Top