زمان برگزاری

 فن بازار ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور در تاریخ 22 تا 24 تیرماه 1396 در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می گردد.

Scroll to Top