معرفی

    دانش، فناوري و نوآوري، بزرگترين ثروت كشورها در دنياي امروز محسوب مي‌شوند. پاسخ به تقاضای فن آوری و پویا نمودن محققین در شرکت ها و دانشگاه ها در گرو ارتباط تنگاتنگ فناوران، این مراکز و صاحبان سرمایه است. از اینرو اغراق نیست که بگوییم اهمیت بازار فن آوری در حد خود فناوری است. تولد فن‌بازارها به بيش از دو دهه قبل (اواخر دهه 70 ميلادي) و كشورهای شرق آسیا بر می‌گردد. كشورهایی چون «ژاپن»، «چین» و «هنگ‌كنگ» كه خود تولیدكننده فناوري نبودند و بیشتر از استراتژی انتقال فناوري استفاده می‌كردند، برای سامان‌دهی جریان انتقال فناوري در كشورشان، اقدام به ایجاد ساختارهایی كردند كه بعدها به‌نام Techmarket یا Technomart معروف شدند. دومین فن بازار تخصصی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جمهوری اسلامی ایران هم زمان با دومین جشنواره ملی آن با هدف ایجاد فرصت جهت سرمایه گذاری و به پیش راندن دستاوردهای تحقیقاتی این حوزه نوین و تاثیرگذار بخش سلامت توسط ستاد برگزار می گردد. رویکرد اصلی این فن بازار تمرکز بر تقاضای فن آوری و دریافت پیشنهادات سرمایه گزاران، صاحبان صنایع و حتی خود ستاد در تمامی حوزه ها و جوانب منتخب سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی است. ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی آنچه را که به منظور توسعه و تجاری سازی این فناوری ها مورد نیاز باشد با جدیت دنبال نموده و انجام خواهد داد.

فن بازار ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ 23 تیرماه 1396 از ساعت 9 صبح در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن کنفرانس شماره 2) برگزار می گردد. جهت ثبت نام و ارسال طرح به نشانی stemcell.isti.ir فرمایید.

 


اهداف فن بازار

   در بازار فناوری نیز فن‌بازارها نقش واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات فناوري به «عرضه‌كنندگان»، «متقاضیان»، «كارآفرینان» و «سرمایه‌گذاران» را دارند. درضمن به ارائه‌ مشاوره در خصوص مراحل انتقال فناوري می‌پردازند. انتخاب و ارزیابی فناوری های پیشتاز عرصه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، آماده سازی طرح ها جهت ارائه به سرمایه گزاران علاقمند، ارائه پیشنهادات عملیاتی جهت رفع هرگونه نقایص موجود در طرح ها و شکل اولیه معاملات و تهیه قراردادهای لازم جهت حمایت حداکثری از شرکت های فناور این حوزه نوین دانش و فناوری از اهداف مدیریت بخش فناوری، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد. تقويت و  تسهيل تبادل فناوري، بهره گيري از فنون تجاري سازي انتقال و انتشار و همچنین فناوري با تاكيد بر فناوري های پيشرفته علوم سلولی از دیگر اهداف برگزاری این فن بازار می باشد.

 

Scroll to Top