پایان نامه برتر

شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش پایان نامه برتر به شرح ذیل بوده است:

• در زمان شروع فراخوان، بیش از دو سال از فارغ التحصیلی متقاضی نگذشته باشد.
• تنها پایان نامه هایی که دارای صورتجلسه دفاع هستند، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.
• متقاضی دست کم 2 مقاله پژوهشی اصیل مستخرج از پایان نامه را با شرایط زیر داشته باشد:
- مقالات در پایگاه ISI نمایه شده باشند که ضریب تأثیر یکی از مقالات بالای 2 و ضریب تأثیر مقاله دوم بالای 3 باشد. ثبت اختراع بین المللی معادل مقاله با ضریب تأثیر بالای 3 می باشد.
این بخش یک نفر برگزیده خواهد داشت.


اسامی برگزیدگان بخش پایان نامه برتردر اولین جشنواره سلول های بنیادی:

به طور مشترک: مریم مهاجری- بهشاد پور نصر خاکباز 

Scroll to Top