مدیر جایزه ملی

مدیر دومین جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
دکتر صمد محمدنژاد
تخصص: فارماکولوژی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه تحقیقاتی: مدل سازی سرطان؛ پاسخ ایمنی ضد تومور؛ پزشکی شخصی در سرطان
ایمیل: s-muhammadnejad@tums.ac.ir
 

 

Scroll to Top