برنامه کارگاه‌ها

 

1.       کارگاه میکروفلوئیدیک

2.       کارگاه دستورزی ژنتیکی سلول های بنیادی به کمک وکتورهای حامل ویروسی لنتی و رترو ویروروس

3.       کارگاه خاموش سازی ژن در سلول های بنیادی به کمک siRNA و miRNA

4.       کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک میکروRNA   ها در تنظیمات رفتار سلولی

5.       تولید فراورده های سلولی با اصول GMP برای کاربرد بالینی

6.       کاربرد فرآوردهای پلاکتی (PRP,PRGF) در بیماری های عضلانی اسکلتی

7.      روش های مشخصه یابی تمایزی در سلول های بنیادی

8.       آشنايي با روش‌هاي فلوسايتومتري در سلول هاي بنيادي

9.      استخراج سلول های فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آنها، مهندسی بافت پوست های مصنوعی

10.      کارگاه تئوری و عملی جداسازی و کشت سلول های استرومال مشتق از چربی انسانی) (SVF: Stromal Vascular Fraction

11.     Gene Therapy workshop using lenti viral vectors

12.    کارگاه تئوری و عملی تولید و نگهداری سلول های پرتوان القایی(iPS)

13.    کارگاه آشنایی با مفاهیم وکاربردهای سلول‌های بنیادی و کار آزمایشگاهی

14.    کارگاه مهندسی بافت و ساخت داربستها

15.     کارگاه طراحی و پیاده‌سازی ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR در سلول‌های بنیادی و حیونات تراریخت


 

لازم بذکر است قيمت کارگاه های جدول زیر با ٥٠ درصد تخفيف درقسمت ثبت نام کارگاه ها ارائه میگردد و پنجاه درصد ديگر مبلغ مندرج توسط ستاد سلول های بنيادی جهت حمايت از اين موضوع پرداخت گرديده است.

لیست کارگاه های دومین جشنوارة بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

 


 

1904

1903

1902

1901

1804

1801

1704

1703

1702

1701

کد کارگاه

 

آشنایی با مفاهیم و کاربردهای سلولهای بنیادی و کار آزمایشگاهی

 

طراحی و پیاده سازی ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR در سلولهای بنیادی و حیوانات تراریخت

 

جداسازی و کشت سلولهای استرومال مشتق از چربی انسانی(Stromal Vascular Fraction = SVF)

 

کارگاه دست ورزی ژنتیکی سلولهای بنیادی به کمک وکتورهای حامل ویروسی لنتی و رتروویروس

آشنايي با روش‌هاي فلوسايتومتري در سلول هاي بنيادي

استخراج سلولهای فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آنها، مهندسی بافت پوستهای مصنوعی

کاربرد علوم حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

 

 

تولید، کشت و نگهداری سلولهای بنیادی پرتــوان   القائی

 

 

 

میکروفلوئیدیک

 

 

 

Gene Therapy using lenti viral vectors

عنوان کارگاه

آقای حسین  نظاری

دکتر محسن بصیری

دکتر محمد علی نیلفروش زاده

دکتر فاطمة جمشیدی

دکتر  مهین نیکوگفتار

دکتر محمد علی نیلفروش زاده

دکتر محمدرضا نورانی

دکتر مهدی توتونچی

سیم زر حسین زاده

دکتر سحر شجاعی

دبیر علمی کارگاه

پژوهشکده سلولهای بنیادی پژو هشگاه رویان

پژوهشکده سلولهای بنیادی پژو هشگاه رویان

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

مرکز تحقیقات فناوری سلولهای بن یاخته

سازمان انتقال خون ایران

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

پژوهشکده سلولهای بنیادی پژو هشگاه رویان

مرکز تحقیقات فناوری سلولهای بن یاخته

مرکز سلول درمانی بیمارستان گاندی

مکان

12- 7 نفر

40- 15 نفر 

 

15- 10 نفر

15 نفر

14 نفر

10 نفر

 30  نفر

10- 5 نفر

25 نفر

 

15 نفر

 

ظرفیت کارگاه

8 ساعت

8 ساعت

8 ساعت

8 ساعت

8 ساعت

8 ساعت

45 ساعت

( پنج روزه)

 16 ساعت

 16 ساعت

8 ساعت

زمان کارگاه (ساعت)

19/4/96