معرفی

 یکی از بخش‌های مفید و آموزشی "دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي"، کارگاه های علمی-تخصصی است که مطابق اولویت های آموزشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و بر اساس نیازهای پژوهشگران و دانشجویان برنامه‌ریزی شده‌اند.

در انتخاب عناوین این کارگاه‌ها سعی شده است بر ارتقای دانش و مهارت های ضروری علاقه‌مندان به حوزه علوم سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی توجه شود. همچنین تلاش شده است شرکت‌کنندگان در این کارگاه ها با مفاهیم کاربردی و مرز دانش آشنا شوند. عناوین این کارگاه ها شامل "استخراج و مشخصه یابی سلولهای بنیادی، ایمیون سل تراپی، ویرایش ژنوم با رویکرد بیوانفورماتیک و ملکولی، مهندسی ژنتیک پیشرفته، نحوه تدوین و نگارش دستورعملها برای محصولات سلولی، مایکروفلوئیدیک و... خواهد بود.
امیدواریم با انتخاب اساتید مجربی که برای تدریس این کارگاه‌ها در نظر گرفته شده‌اند، مخاطبین نهایت استفاده را ببرند و دانش و مهارت های کسب شده را در فعالیت های علمی و فناورانه خود کاربردی نمایند.  
 
 

Scroll to Top