برنامه کانون اندیشه و نوآوری

1. برگزاري جلسه هم انديشي با مسئولين معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري، ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و بنياد ملي نخبگان جهت طرح مسائل و مشکلات و پيشنهادات  در زمینه ايجاد ارتباط و همکاري علمی، سربازي، اشتغال در داخل و معرفی حمايت هايي که معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و بنياد ملي مخبگان)

2. معرفی سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم

3. دعوت از اعضاء جهت ارائه سخنراني و برگزاري کارگاه و معرفی توانمدی هایشان در جهت انتقال تکنولوژی یا همکاری های علمی 

4. برگزاري بازديد علمي از مراکز تحقيقاتي و دانشگاه هاي فعال در حوزه سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي

 گزارش برگزاری اولین جلسه هم اندیشی کانون اندیشه و نوآوری در سال 1395
جلسه هم اندیشی کانون اندیش و نوآوری در کنار اولین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال 1395 با حضور حدود 20 تن از اساتید و دانشجویان پسادکتری ایرانی مقیم خارج و در حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری  جناب آقای دکتر ستاری، دبیر ستاد توسعه سلول های بنیادی جناب آقای دکتر حمیدیه و مسولین بنیادی ملی نخبگان و امور بین الملل معاونت تشکیل شد. در این جلسه  مسولین به بیان حمایت های خود و برنامه های تدوین شده جهت تسهیل و تشویق مهاجرت معکوس و یا تقویت همکاری های بین المللی با مشارکت مراکز پژوهشی داخل و  ایرانیان مقیم خارج پرداخته و ایرانیان میهمان نیز به بیان مسائل و نقطه نظرات خود پرداختند. در این جلسه راهکار های مشارکت بیشتر در انتقال تکنولوژی  و همکاری های علمی بررسی شد. لازم به ذکر است اساتید با برگزاری سخنرانی و کارگاه در جشنواره مشارکت داشتنتد و این جلسه فتح بابی بود برای مشارکت ها و ادامه همکاری های این اساتید ودانشجویان با مراکز علمی پژوهشی کشور که یک سال بعد از جشنواره نتایج آن مشهود است.

Scroll to Top