پیام رئیس

بنام خدا

تسلط بر علوم و فناوری های روز و حرکت در مرزهای دانش یکی از مهمترین سیاست های توصیه شده مقام معظم رهبری بوده و ضامن توسعه و بقای کشور می باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تمرکز بر علوم و فناوری های راهبردی بستر مناسبی را برای استقرار اقتصاد دانش بنیان، تأمین نیازهای کشور و حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم آورده است.

سال هاست که اقتصاد متکی بر نفت و خام فروشی، بستر ذهنی تصمیم سازان و تصمیم گیران این سرزمین را شکل داده است اما در این میان، جای خالی اصلی ترین سرمایه کشور، یعنی منابع انسانی جوان، دانش آموخته، و مسلط به علوم و فناوری های موثر و کارآمد کمتر حس می شد. لیکن در سال های اخیر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور و به منظور تغییر این نگرش و با هدف بهره مندی حداکثری از ظرفیت علمی کشور، به استعدادهای برتر، پژوهشگران و دانش آموختگان فرهیخته به عنوان سرمایه های اصلی خود نگاه کرده است. 

دانش آموختگان و پژوهشگران همواره یکی از سرمایه های ارزشمند هر کشوری هستند و مورد توجه خاص سیاستگذاران و برنامه ریزان دغدغه مند قرار دارند. بسیاری از تحولات و توفیقات علمی، فناوری و اقتصاد توسط این طیف از جامعه صورت می گیرد. طی سال های گذشته در میهن عزیز ما ایران، به دلیل نگاه و رویکرد نامناسب  به سرمایه ها و در آمدهای نفتی، توانمندی های این بخش مورد غفلت قرار گرفته بود.

در این میان علوم و فناوری های سلول های بنیادی یکی از حیطه های راهبردی بوده که از ظرفیت های بسیار گسترده ای در زمینه های مختلف برخوردار است و هم اکنون با همت و تلاش همکاران بنده در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی با برنامه ریزی بسیار خوبی راهبری می گردد. تسلط بر دانش سلول های بنیادی علاوه بر عزت آفرینی برای کشور در سطح بین المللی، فرصت های فراوانی را برای اشتغال و فعالیت های شرکت های دانش بنیان نوپا فراهم آورده و پاسخ های مناسبی را برای درمان بیماری ها ارائه می نماید. به همین جهت در کنار توسعه فناوری های گوناگون برای رسیدن به اهداف برنامه مدرن اقتصاد دانش بنیان، جایگاه قابل احترامی داشته و خواهد داشت.

ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و همچنین تجاری سازی ایده های علمی در این حیطه از طریق حمایت از نوآوری و فناوری در بین اساتید، دانش آموختگان، پژوهشگران و صنعتگران در قالب جشنواره ها، کنگره های علمی و المپیادها به منظور تسهیل در فرآیند "تبدیل ایده به محصول" و همچنین شناسایی استعداهای برتر، امری بسیار پسندیده و موثر در تحقق این اهداف ارزشمند قلمداد می شود. 

از سوی دیگر گفتمان سازی برای توسعه فناوری و تجاری سازی در عرصه مهم سلول های بنیادی، در قالب برگزاری دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و اهدای جایزه ملی رخدادی است که می  تواند بستر بسیار مناسبی برای وصول به اهداف فوق فراهم آورد.

و در اینجا ضمن تشکر از دست  اندر کاران این جشنواره امیدوارم با حضور پربار کلیه فعالان این حوزه موجبات حفظ و ارتقای علمی جایگاه جمهوری اسلامی بیش از پیش فراهم گردد.

سورنا ستاری 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور         

و رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

 

 

Scroll to Top