آرشیو اخبار


    گروه خبر :         
عنوان اخبار
- ارائه خدمات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی هم‌پای استانداردهای جهانی
- دستاوردهای فناورانه در حوزه نوین سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تجاری سازی می‌شوند
- برگزاری جشنواره سلول‌های بنیادی زمینه‌ساز پیشرفت علم در کشور است
- "کارآغاز" سلول‌های بنیادی فرصتی برای ورود جوان به عرصه ثروت آفرینی از این علم است
- فعالان عرصه سلول‌های بنیادی در 2 کارگاه تخصصی شرکت کردند
- بسیاری از ایده‌های سلول‌های بنیادی در حال تکمیل نهایی و ورود به بالین است
- نمایش رشد چشمگیر شرکت‌های فناور عرصه‌ سلول‌های بنیادی
- كارگاه تخصصي استخراج سلول های فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آنها، مهندسی بافت پوست های مصنوعی برگزار شد
- امکان کسب امتیاز بازآموزی بالا برای گروه‌های پزشکی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی فراهم شد
- متمرکز‌ترین رویداد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران در حال برگزاری است
1234567Scroll to Top